TEL|WhatsApp:5390 6357 | 5341 9773 客服時間:Mon-Fri 9:30-18:30
當前的位置:首頁 > 幫助中心 > 幫助詳情

合作店鋪取件服務

    如果您的收貨地址唔係工商區,或者係工商區、但唔係寫字樓,又唔想用順豐,依家您可以選擇去我地的合作店鋪取件,送貨費低至$10(時間較慢,發貨後2-4日方可取件)。

    目前可以取件的合作店鋪只有一家(以後會陸續增加):

    官塘影音數碼沖印 

    九龍觀塘開源道68號觀塘廣場地下G-28號 

    Tel:2797 3956 

    聯繫人:張生 (如非張生接電話,有可能話份件未到,請再聯繫張生,或直接上whatsapp搵客服:5390 6357 | 5341 9773)

 

    營業時間: 

    星期一至星期六: 10:00 am-8:00 pm 

    星期日、公眾假期:12:00 am-6:00 pm 

 

    交通指引:地鐵觀塘站B2出口

    請先電話聯繫預約取件時間。謝謝!